Υπερθυρεοειδισμός

Ο κύκλος περιόδου των γυναικών ξεκινά από την πρώτη ημέρα της περιόδου και τελειώνει την πρώτη ημέρα της επόμενης περιόδου. Η ιδανική διάρκεια αυτού του κύκλου επιθυμούμε να είναι 28 ημέρες +/-2 (26-30). Φυσιολογικός βέβαια μπορεί να θεωρηθεί και ο έμμηνος κύκλος που διαρκεί από 21 έως 35 ημέρες, υπό προϋποθέσεις.

 

Διάγνωση πραγματικών Αιτιών και Θεραπεία Υπερθυρεοειδισμού

 

  • Σταδιακή αποκατάσταση Κυτταρικής Λειτουργίας 
  • Εξατομικευμένες θεραπευτικές αγωγές, χωρίς χημικά κατάλοιπα και έκδοχα
  • Άρση των υποκείμενων Αιτιών
  • Θεραπείες που δρουν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή

 

Βέβαια, όλες σχεδόν οι γυναίκες, σε κάποια φάση της ζωής τους, βιώνουν διαταραχές στην περίοδό τους, οι οποίες εμφανίζονται με πολλά και διαφορετικά συμπτώματα και μορφές (αμηνόρροια, αραιομηνόρροια, συχνομηνόρροια, μηνορραγίες, μητρορραγίες).

 

Οι διαταραχές εμμήνου ρύσεως είναι ένα ζήτημα πιο πολύπλοκο από όσο πιστεύουμε. Χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης και άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιας υποκείμενης παθολογικής κατάστασης.

Θυρεοειδής αδένας και Διαταραχές περιόδου

 

Ενοχοποιούνται πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους αίτια για τις Διαταραχές περιόδου. Συνηθέστερα, ευθύνονται ορμονικές ανισορροπίες ή/και οργανικά προβλήματα. Ο έμμηνος κύκλος ενδέχεται να υποδεικνύει διαταραχές στη λειτουργία και του θυρεοειδούς αδένα.

 

Ο ανθρώπινος οργανισμός θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα εργοστάσιο, το οποίο δουλεύει ατελεύτητα και παράγει ενέργεια. Η λειτουργία του κάθε τμήματος επιδρά στην απόδοση και παραγωγή ολόκληρου του εργοστασίου.

 

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί ένα μέρος αυτού του εργοστασίου. Παράγει τις ορμόνες του, οι οποίες καθορίζουν τη σωστή λειτουργία του σώματος, επηρεάζουν κάθε τύπο κυττάρων και βοηθούν στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, με σκοπό τη διατήρηση της ζωής.

 

Όλες οι μορφές διαταραχών του θυρεοειδούς αδένα επιδρούν στην έμμηνο ρύση. Μπορεί είτε η περίοδος να εμφανίζεται συχνότερα από το φυσιολογικό, είτε αραιότερα, ενώ ενδέχεται και μην παρουσιάζεται καθόλου επί μακρόν χρονικό διάστημα.

 

Μία μορφή Θυρεοειδικής δυσλειτουργίας, που συνδέεται σημαντικά με την πρόκληση αλλαγών στην περίοδο της γυναίκας, είναι και ο Υπερθυρεοειδισμός.

Τι είναι ο Υπερθυρεοειδισμός

 

Ο Υπερθυρεοειδισμός είναι μία Νόσος κατά την οποία ο θυρεοειδής υπερλειτουργεί.  Αποτέλεσμα, η υπερβολική παραγωγή και δράση των ορμονών του θυρεοειδούς. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση αυτή επιφέρει άνοδο των επιπέδων ενέργειας, λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού της λειτουργίας του μεταβολισμού και των ταχέων καύσεων. Η υπερμεταβολική αυτή κατάσταση, που επέρχεται ως απόρροια της υπερβολικής δράσης των θυρεοειδικών ορμονών, ορίζεται ως Θυρεοτοξίκωση.

 

Όταν ο θυρεοειδής υπερλειτουργεί, όλες οι λειτουργίες του σώματος επιταχύνονται. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ορμόνες του θυρεοειδούς δρουν παντού, η υπερβολική αύξησή τους,  θα επιφέρει διαταραχές στη λειτουργία πολλών ιστών και συστημάτων του οργανισμού.

Οι διαταραχές εμμήνου ρύσεως ως κλινικό σημείο Υπερθυρεοειδισμού

 

Τα συμπτώματα του Υπερθυρεοειδισμού τείνουν να εκδηλώνονται σταδιακά. Ένα εξ αυτών αποτελούν οι ανισορροπίες του έμμηνου κύκλου (συχνομηνόρροια, ολιγομηνόρροια, αμηνόρροια, μηνορραγίες).

Οι επιπτώσεις των Διαταραχών Περιόδου

 

Ο φυσιολογικός έμμηνος κύκλος των γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο σωματικής όσο και ψυχικής υγείας. Οι ανωμαλίες του κύκλου της περιόδου επενεργούν αρνητικά και στην ψυχολογία των γυναικών, γεγονός που εξηγείται από τη λειτουργία των ορμονών που εκκρίνονται (οιστρογόνα, προγεστερόνη, τεστοστερόνη), κατά τη διάρκεια της περιόδου της γυναίκας. Χάρη στη δράση των ορμονών αυτών, ρυθμίζεται η λειτουργία όλων των υπολοίπων συστημάτων του οργανισμού της.

 

Η ορμονική ανισορροπία αποτυπώνεται στην ψυχολογία των γυναικών, η δε εικόνα τους παραπέμπει κάποιες φορές σε συμπτώματα ψυχιατρικής νόσου, για την οποία, βέβαια, δεν ευθύνονται άλλα παθολογικά αίτια και τα συμπτώματα είναι κυκλικά. Καθορίζονται δηλαδή άμεσα από την περίοδο, η οποία, μόλις ομαλοποιηθεί, οδηγεί στην εξάλειψη των συμπτωμάτων αυτών.

Πρόκειται για μία κατάσταση με ισχυρό οργανικό και ψυχολογικό αντίκτυπο, που χρήζει άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Αποκατάσταση της ομαλότητας του Έμμηνου κύκλου μέσω της Θεραπευτικής αντιμετώπισης του Υπερθυρεοειδισμού

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναφορά της ομαλότητας της περιόδου των γυναικών αποτελεί η ανίχνευση και εξάλειψη των πραγματικών αιτιών που τη διατάραξαν. Βάσει του συνόλου των διαγνωστικών ευρημάτων, παρέχεται στη γυναίκα το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα, το οποίο καθορίζεται με κριτήριο πολλαπλές παραμέτρους, όπως η ηλικία, η συνολική κατάσταση της υγείας της ασθενούς και η υποκείμενη αιτία του προβλήματος.

Εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις για την ανίχνευση του Υπερθυρεοειδισμού

 

Αρχικά, λαμβάνεται ένα πλήρες και εκτενές ιατρικό ιστορικό, στο οποίο καταγράφονται οι διατροφικές συνήθειες των γυναικών, ο βαθμός της σωματικής άσκησης, καθώς και η τυχόν λήψη φαρμάκων. Έπειτα, μέσω του ελέγχου εργαστηριακών ευρημάτων από σάλιο, ούρα, αίμα, αλλά και των αντίστοιχων απεικονιστικών εξετάσεων, τίθεται η ακριβής διάγνωση και ανιχνεύεται οποιαδήποτε ανεπάρκεια και ανισορροπία στον οργανισμό.

 

Οι εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις συμβάλλουν στον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών που συνέτειναν στην απώλεια της ομοιόστασης του οργανισμού και ακολούθως στην εμφάνιση του Υπερθυρεοειδισμού.

Εκπόνηση εξατομικευμένων πρωτοκόλλων Θεραπείας

 

Βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων, εκπονούνται εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των αιτιών της νόσου και στην επαναρρύθμιση του θυρεοειδούς αδένα. Μετέπειτα, η αποκατάσταση της ομαλότητας του κύκλου της περιόδου επέρχεται ως φυσικό επακόλουθο.

 

Πρόκειται για σύγχρονες θεραπείες που βασίζονται στο συνδυασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων Micro-Μacro Νutrients με Λειτουργική (Θεραπευτική) Διατροφή και επιτυγχάνουν την επαναφορά της βιοχημικής ισορροπίας των κυττάρων, μέσα από τον εφοδιασμό του οργανισμού με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών, την αφαίρεση βαρέων μετάλλων από τον οργανισμό, καθώς και μέσω της ένταξης στη διατροφή αντιφλεγμονωδών τροφών.

Επαναφορά της ορμονικής ισορροπίας με φυσικό τρόπο

 

Ο Ιατρός, ταυτόχρονα, μπορεί να υποδείξει έναν πλήρως φυσικό και εξατομικευμένο τρόπο επαναφοράς της ορμονικής ισορροπίας κάθε οργανισμού, μέσω της χορήγησης Φυσικών «Βιομιμητικών» ορμονών. Χωρίς παρενέργειες ή ανεπιθύμητες εξελίξεις. Με ταυτόχρονη αντικαρκινική προστασία, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα.

 

Με τη χορήγηση των ορμονών αυτών, μπορούν αφενός να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαταραχές περιόδου κι αφετέρου να ρυθμιστούν πλήρως τα επιθυμητά επίπεδα των ορμονών της γυναίκας, «αγγίζοντας» μάλιστα τα βέλτιστα. Τα επίπεδα των ορμονών, δηλαδή, δεν φτάνουν απλώς στα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά στα καλύτερα δυνατά.

 

Η επιτυχία των συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων έγκειται στην επαναφορά της Ορμονικής Ισορροπίας και των λειτουργικών συστημάτων του οργανισμού. Ανεξάρτητα από τη  χρονική φάση της ζωής μας. Με απολύτως φυσικό τρόπο. Δίχως να χρειαστεί να προηγηθούν επεμβατικές μέθοδοι ή να χορηγηθούν αντισυλληπτικά και λοιπές Συνθετικές ορμόνες, με τις γνωστές τους ανεπιθύμητες ενέργειες.

 

 

Για να ρυθμίσετε τον κύκλο σας.

Dr. Κυριάκος Τίγκας, M.D.
Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Εξειδίκευση σε : Λειτουργική, Προληπτική, Αντιγηραντική Ιατρική,
Ορμονική Αποκατάσταση γυναικών με Βιομιμητικές Ορμόνες,
Χειρουργική Γυναικολογική Ογκολογία, Χειρουργική Μαστού